Upoznajte GRM tim... Hasan Softić, UI/UX dizajner

adna-tuzlak-content-creator.jpg
Adna Tuzlak
septembar 02, 2021 5 min čitanje
hasan-softic-uiux-dizajner.png

Da li ste se ikada zapitali šta ustvari rade UI/UX dizajneri? Najnoviji član našeg tima, Hasan Softić, je tu da Vam pruži odgovore. Pogledajmo šta on kaže o svojoj ulozi UI/UX dizajnera u agenciji za digitalni marketing i na koji način on doprinosi kvaliteti isporuke GRM klijentima.


Hvala ti što si izdvojio vrijeme za razgovor s nama! Za početak nam ukratko reci šta ustvari radi UI/UX tim u GRM Digitalu.

Kao što mnogi znaju, UI/UX znači user interface/user experience, odnosno radi se o dizajnu korisničkog interfejsa i korisničkog iskustva. Naš je zadatak osigurati da će web stranica/aplikacija klijenta biti vizualno primamljiva njegovoj ciljanoj publici, ali i maksimalno funkcionalna kako bi im omogućila besprijekorno korisničko iskustvo.

Međutim, iako je naša ključna odgovornost kreirati dizajn usmjeren na korisnike, jako je bitno da uvijek uzmemo u obzir sam biznis za koji pravimo dizajn, njegove potrebe, budžet, ciljeve, itd. Zbog toga je UI/UX tim u GRM Digitalu u svaki projekt uključen od samog početka. Odgovorni smo za neke od prvih koraka projekta i aktivni smo u svakoj njegovoj etapi – od faze istraživanja, kroz kreiranje wireframe-a, pa sve do prototipa. 

Dakle, trudimo se uvijek razumjeti klijenta i njegov biznis u potpunosti prije nego što se uopšte upustimo u smišljanje ideja i kreiranje strategije.


Hvala ti na ovom uvodu u ulogu UI/UX dizajnera. Da li nam možeš nešto detaljnije objasniti šta zapravo obuhvataju tvoji glavni zadaci?

Ljudi često misle da su UI i UX ista stvar i da se naš posao ponajviše svodi na samu vizualnu primamljivost, no ipak u to ulazi mnogo više elemenata. I UI i UX dizajn u prvi plan stavljaju kvalitet korisničkih interakcija sa stranicom/aplikacijom, ali se razlikuju po pristupu i fokusu.

UX dizajn ima za cilj omogućiti korisniku što bolje iskustvo korištenja web stranice/aplikacije. Dakle, tu je u fokusu funkcionalnost i prvenstveno se svodi na to da korisniku omogućimo da željene akcije obavi na što brži i lakši način. S druge strane, UI dizajn ipak u središte postavlja izgled, tj. vizualne elemente kao što su skala boja, izgled menija i slično. 

Prema tome, termini UX i UI nisu istoznačni, ali se te dvije discipline međusobno nadopunjuju i tako su usko vezane da su se uglavnom spojile u jednu.

Kad je riječ konkretno o mojoj ulozi u GRM timu, u samom početku svakog projekta potrebno je izvršiti detaljnu analizu dokumentacije, kao i razumjeti biznis. Jako je važno da imamo jasnu sliku o tome koji su najvažniji ciljevi klijenta, kakve proizvode i usluge pružaju, koji će korisnici preovladavati (ciljana publika), te koji su dosad bili najveći izazovi.

Nakon što temeljito prođemo sve važne tačke s klijentom i smatramo da je sve razjašnjeno, vrijeme je za dizajniranje wirefreame-a, tj. modela u kojem se određuje najbolji mogući dizajn za potrebe projekta, svakako uzimajući u obzir i funkcionalnost i vizualni aspekt.

U posljednjoj fazi UI/UX procesa je potrebno wireframe pretvoriti u stvarnost. Tada se dodaje svaki detalj projekta u visokoj rezoluciji i kreira se prototip finalnog dizajna koji prikazuje kako će projekt izgledati kada se potpuno implementira. 


U GRM timu si već 2 mjeseca, no kako si prvobitno ušao u svijet web razvoja, UI/UX dizajna i digitalnog marketinga?

Moje zanimanje za web razvoj počelo je još davno. Studirao sam menadžment na Ekonomskom fakultetu, ali sam htio istovremeno zakoračiti u IT svijet i razviti neke nove vještine. Tako sam u toku studija počeo pohađati kurseve za frontend razvoj, tačnije HTML i CSS.

Prije nego što sam se detaljnije posvetio frontend razvoju, otkrio sam ljepote UI/UX dizajna i odlučio se na svojevrsnu promjenu karijere. Razlog zašto sam želio postati UI/UX stručnjak jeste što je to vrlo kompleksna disciplina sa gotovo neograničenim mogućnostima. Zahtijeva da pronađete najbolji način da zadovoljite i klijenta i njegovog korisnika, što je jako zanimljivo, a istovremeno imate priliku da maksimalno izrazite svoju kreativnost.

Nastavio sam studirati i prepoznao snažnu vezu između ekonomije i UI/UX dizajna, budući da obje discipline iziskuju dosta istraživanja i analize u svrhu što boljeg razumijevanja kupaca/korisnika i tržišta. Iskustvo sa frontendom mi je također poslužilo jer mi je omogućilo da i kao UI/UX dizajner nikada ne zaboravim na određene limitacije kad je kodiranje u pitanju, što u konačnici poboljšava cjelokupnu efikasnost rada.

Zahvaljujući dosadašnjem obrazovanju i iskustvu bio sam u stanju izoštriti svoje vještine i time doprinijeti isporuci visokokvalitetnih proizvoda svim našim klijentima.


Da li posjeduješ neke certifikate/kvalifikacije? Ako da, na koji način je to doprinijelo isporuci GRM klijentima? 

Uspješno sam završio brojne online kurseve i na taj način stekao relevantne certifikate. Kako sam postajao sve više posvećen UI/UX dizajnu, trudio sam se maksimalno iskoristiti sve resurse koji su mi bili dostupni.

Naravno, uvijek ima prostora i za poboljšanje, bez obzira o kojem poslu je riječ, tako da definitivno planiram i dalje širiti svoje znanje kako bih mogao kontinuirano doprinositi zadovoljstvu klijenata GRM-a i njihovih korisnika. To neće biti teško, budući da GRM podržava profesionalni razvoj svih nas i pruža pristup velikom broju kurseva koji nam omogućavaju da steknemo nove vještine i unaprijedimo postojeće.


Šta bi izdvojio kao najveće izazove u radu s klijentima i timom? Kako prevazilaziš te izazove? 

Kao i u svakom poslu, ponekad se javi neki izazov, ali ono što je najvažnije je da ostvarite zdravu komunikaciju i sa klijentima i sa timom. To je uvijek najbolje rješenje i temelj za uspješno odrađen posao.

Smatram da je bolje imati raznolik tim nego jednoličan, što, naravno, sa sobom nosi potencijalne razlike u mišljenju. Ključ leži u efektivnoj, staloženoj komunikaciji. Krajnji cilj rada u timu jeste isporučiti vrhunski proizvod klijentu, a to nije moguće ako se članovi prepiru i nisu voljni udružiti snage.

Po mom mišljenju, isto važi i za klijente. Ponekad klijenti nisu potpuno sigurni kakav ishod projekta žele i očekuju, tako da je naš zadatak sve detaljno preći s njima kako bismo zajedno došli do jasne vizije. Temeljite diskusije smanjuju rizik od nesporazuma i grešaka, te nam omogućavaju da klijentu pružimo upravo ono što traži, čak i kada on sam prvobitno ne zna šta je to.


Šta ti se najviše dopada kod tvoje pozicije i šta te motiviše da ulažeš poseban trud u rad za GRM klijente?

Prije svega, divno je to što mogu maksimalno koristiti svoju kreativnost kako bih oblikovao proizvod koji će upotrebljavati veliki broj ljudi i koji će doprinijeti poslovnim ciljevima naših klijenata. 

Ono što je također posebna prednost kod UI/UX dizajna je što to zapravo i nije samo dizajn. U tom poslu imate mogućnost da konstantno pratite tehnologiju i nove trendove, te razvijate svoje društvene vještine i sposobnosti istraživanja i planiranja strategija, a uz sve to i dalje možete dati maha svojoj umjetničkoj strani. 

Osim toga, proizvod u koji ste kao uključeni od samog početka neizbježno će uticati na život i posao klijenta, što je ogromna odgovornost, ali i donosi veliko zadovoljstvo. U konačnici, zadovoljan klijent je primarni cilj svakog našeg projekta. Prema tome, kad znamo da smo dostavili kvalitetan produkt koji ispunjava očekivanja i želje klijenta, to nam daje još veću motivaciju da budemo sve bolji.

adna-tuzlak-content-creator.jpg
Napisao/la Adna Tuzlak

Content Creator