Tehnička SEO optimizacija: ključne stvari koje treba znati

adna-tuzlak-content-creator.jpg
Adna Tuzlak
juni 22, 2021 7 min čitanje
tehnicka-seo-optimizacija-kljucni-faktori-grm-digital.png

Put do snažnog digitalnog prisustva ne bi bio potpun bez jednog izuzetno složenog procesa – SEO optimizacije. 

SEO se dijeli na nekoliko vrsta: off-page i on-page SEO, tehnička SEO optimizacija, lokalna SEO optimizacija i međunarodna SEO optimizacija. Već smo se dotakli međunarodne i lokalne SEO optimizacije, pa je sada vrijeme da posvetimo pažnju tehničkoj. 

Tehnička SEO optimizacija je prilično široka tema, pa ćemo u ovom blogu izdvojiti samo osnovne stvari koje treba znati o njoj. 


Šta je tehnička SEO optimizacija? 

Tehnička SEO optimizacija odnosi se na sve one aktivnosti usmjerene ka ispunjavanju tehničkih standarda savremenih web pretraživača u cilju poboljšanja organskog položaja u rezultatima pretrage.  


Zašto je bitna tehnička SEO optimizacija? 

Bez obzira koliko kvalitetan sadržaj imate, bez tehnički optimizovane web stranice možete zaboraviti na dobro rangiranje. Tehnička SEO optimizacija je u suštini preduslov za uspjeh svih ostalih vrsta SEO optimizacije. 

Najjednostavnije rečeno, web pretraživači prvenstveno moraju pronaći, pregledati (što se naziva crawlanjem, od eng. crawl) i indeksirati stranicu da bi publika uopšte mogla doći do nje. Nakon toga, i dalje je dug put prema tehničkoj optimizaciji. Postoji mali milion stvari koje ulaze u to, a sve kako biste unaprijedili korisničko iskustvo i Vaše online prisustvo. 

Ono što tehničku SEO optimizaciju čini toliko bitnom jeste što ona igra ulogu temelja u borbi da online sadržaj dobije što je moguće više organskog prometa. Zašto je to bitno baš za Vas? Pa, prvih pet organskih rezultata pretraživanja dobivaju čak više od dvije trećine svih klikova. 

Osim toga, 60% marketinških stručnjaka tvrdi da je inbound marketing (kreiranje blogova, SEO optimizacija, objave na društvenim mrežama, itd.) najbolji izvor kvalifikovanih kontakata. Dakle, poželjno je da kontinuirane aktivnosti SEO optimizacije uvijek budu dio Vaše poslovne strategije, počevši od tehničke SEO optimizacije. 


Glavni faktori tehničke SEO optimizacije 

U tehničku SEO optimizaciju ulazi ogroman broj stvari, ali one najbitnije jesu mogućnost crawlanja, indeksabilnost, te arhitektura i performanse web stranice. Naravno, sve one su međusobno povezane. U ovom blogu pogledat ćemo koje su to ključne stvari koje treba znati o svakoj od njih. 


Arhitektura web stranice 

Arhitektura web stranice odnosi se na organizaciju sadržaja na njoj. Kako smo ranije istakli, jednostavna navigacija jedan je od bitnih faktora za visoku stopu konverzije jer korisnicima omogućava da brzo i lako pronađu sve što traže. 

Međutim, to nije jedini razlog. Prije nego što posjetitelji uopšte dospiju na Vašu stranicu, web pretraživači je moraju crawlati i indeksirati, a jednostavna struktura to u velikoj mjeri olakšava. Važno je naglasiti da su crawlanje i indeksiranje procesi koji se vrše za svaku lokaciju na Vašoj web stranici, tj. za svaku pojedinačnu stranicu unutar nje (eng. web page). 

Za uspješno crawlanje i indeksiranje preporučljivo je da uspostavite logičku strukturu u kojoj su pojedinačne stranice udaljene samo nekoliko klikova jedna od druge. Također je poželjno da ta logička struktura bude dosljedno prikazana u svakom URL-u, kao npr. na slici ispod. Tako će posjetitelji u svakom trenutku znati gdje se nalaze, a web pretraživačima će raspored sadržaja izgledati smisleno.  Primjer logicke URL strukture Primjer logičke strukture prikazane u URL-u/tačno određene lokacije na web stranici (GRM Digital)

 


Još jedan faktor koji pozitivno utiče na SEO optimizaciju je takozvana „breadcrumb” navigacija (u doslovnom prevodu mrvice hljeba), kojom se označava tačna lokacija na kojoj se posjetitelj nalazi unutar web stranice. Dolazi u obliku svojevrsne tekstualne putanje, kao što je vidljivo na slici ispod. Ova vrsta navigacije preporučuje se kad su u pitanju veće web stranice sa mnogo hijerarhijski posloženog sadržaja, jer je na taj način pretraživačima lakše da „razumiju” cijelu strukturu. 

 


Primjer breadcrumb navigacije na zoocentar.comPrimjer breadcrumb navigacije koja tačno označava putanju do trenutne stranice (ZOO Centar)

 


Performanse  

Performanse Vaše web stranice su ključan element Vašeg online prisustva i kao takve su neizostavan dio tehničke SEO optimizacije. O njima smo već mnogo puta govorili, ali ih zaista vrijedi kontinuirano naglašavati. 

Faktori kao što su brzina učitavanja, interaktivnost i vizualna stabilnost, koji se (na Googleu) kolektivno nazivaju Core Web Vitals, moraju biti na visokom nivou ako želite da posjetitelji budu zadovoljni korisničkim iskustvom i da web pretraživači Vašu stranicu prepoznaju kao korisnu. Isto važi i za responzivni web dizajn, koji je danas više pravilo nego sugestija, zahvaljujući kontinuiranom rastu broja uređaja dostupnih potrošačima. 

Kako biste poboljšali performanse web stranice, možete uraditi neke od sljedećih stvari: 

 • Kompresujte slike.
 • Omogućite keširanje pretraživača (eng. browser caching).
 • Po potrebi implementirajte mrežu za isporuku sadržaja – CDN (putem https://webpagetest.org/ provjerite performanse Vaše web stranice sa i bez CDN-a kako biste donijeli odluku).
 • Smanjite veličinu HTML i CSS datoteka. 
 • Optimizujte kod (uklonite nepotrebne dijelove koda, beskorisne razmake, itd.).

Pored toga, možete iskoristiti Googleov alat Lighthouse kako biste provjerili performanse Vaše web stranice i pronašli načine da ih unaprijedite. 


Mogućnost crawlanja i indeksabilnost 

Mogućnost crawlanja se ustvari odnosi na mogućnost crawlera (robota koje web pretraživač šalje da prikupe podatke sa web stranice) da pregledaju stranicu i „pročešljaju” njen sadržaj kako bi je kasnije mogli indeksirati. 

Indeksabilnost se odnosi na mogućnost pretraživača da analizira stranicu i doda je u svoj indeks. Kad je stranica indeksirana, to znači da je njen URL vidljiv na pretraživaču, odnosno da internet korisnici mogu pronaći tu stranicu. Na mogućnost crawlanja i indeksabilnost utiču ranije spomenute performanse i arhitektura, ali i mnogi drugi elementi. Pogledajmo najvažnije od njih. 


1. Sitemap 

Sitemap je bitan aspekt strukture i predstavlja svojevrsnu „mapu” web stranice, koja pretraživačima pomaže u razumijevanju i crawlanju. 

Osnovne vrste sitemapa su: 

 • standardni XML sitemap koji sadrži popis svih stranica 
 • sitemap za slike 
 • sitemap za videe  
 • sitemap za vijesti (tj. sitemap koji pomaže u rangiranju sadržaja prikladnog za Google vijesti) 

Prvo što je potrebno uraditi jeste kreirati sitemap, a postoje razni alati kojim ga možete automatski generisati. Recimo, za WordPress web stranice možete koristiti Yoast SEO plugin ili XML Sitemaps plugin, a za web stranice u drugim sistemima za upravljanje sadržajem možete koristiti third-party alat kao što je XML-Sitemaps. Nakon što kreirate i provjerite sitemap, dodajte ga u Google Search Console. Osim toga, vodite računa o tome da je Vaš sitemap uvijek ažuriran. 


2. Robots.txt datoteka 

Robots.txt datoteka nalazi se u tzv. korijenskom direktoriju (eng. root directory) i sadrži jedno ili više pravila koja se odnose na pristup crawlera svakom dijelu Vaše web stranice. Ova datoteka je tema koja zavređuje zaseban blog, tako da ćemo u ovom blogu samo kratko navesti njene prednosti. 

Naime, pomoću robots.txt datoteke možetem između ostalog, crawlerima blokirati pristup određenim stranicama ili datotekama, spriječiti pojavu dupliciranog sadržaja u rezultatima pretrage, te blokirati zlonamjerne botove. Dakle, Vi zadržavate kontrolu nad crawlanjem sadržaja na Vašoj web stranici, što Vam omogućava da postavite prioritete i osigurate da se crawlaju i indeksiraju one stranice koje smatrate najvažnijima. 


3. Analiza log datoteka 

Svaki put kada botovi crawlaju stranicu, za sobom ostavljaju trag u vidu log datoteka koje možete analizirati. Upotrebom alata kao što je npr. Screaming Frog moći ćete detaljno razmotriti te datoteke i steći bolji uvid u pitanja kao što su: 

 • Koje dijelove Vaše web stranice pretraživač ne crawla dovoljno? 
 • Koje stranice su najaktivnije? 
 • Da li je došlo do nekih grešaka prilikom crawlanja?

Zahvaljujući toj analizi možete lakše utvrditi načine za poboljšanje Vaše web stranice i efikasnosti crawlanja. 


4. Duplicirani sadržaj 

Duplicirani sadržaj može podrazumijevati sadržaj kopiran sa drugih web stranica ili sadržaj koji se pojavljuje na više lokacija unutar Vaše web stranice u istom ili sličnom obliku. I u jednom i u drugom slučaju on zbunjuje web pretraživače i negativno utiče na šanse za indeksiranje i rangiranje. 

Možete izvršiti SEO audit (reviziju) kako biste saznali da li imate duplicirani sadržaj. Ukoliko imate i indeksiran je, možete dodati meta oznaku noindex, koja će spriječiti kompletnu stranicu od pojavljivanja u rezultatima pretrage.  

Da biste spriječili crawlanje i indeksiranje sadržaja koji bi se mogao smatrati duplikatom, upotrijebite oznaku rel=“canonical”. Tom oznakom tačno govorite web pretraživačima koja je izvorna verzija stranice i ona je ta koja će se pojaviti u rezultatima pretraživanja. Na taj način osiguravate da se indeksira i rangira ispravan sadržaj. 


5. HTTP greške 

Da biste tehnički optimizovali Vašu web stranicu, potrebno je da poznajete značenje HTTP statusnih kodova, tj. kodova grešaka, te da na njih reagujete što je moguće brže. Najčešći kodovi s kojima ćete se susresti su 301 i 404. 

301 Permanent Redirect: Kod koji znači da će posjetitelji trajno biti preusmjeravani na drugi URL. Ukoliko se ovo često dešava, posjetitelji će imati loše korisničko iskustvo, a pretraživači će sve više oklijevati da crawlaju Vaše stranice. 

404 Not Found: Jedan od najpoznatijih kodova. 404 označava da korisnik pokušava pristupiti stranici koja ne postoji. To se može desiti zbog korisnikove greške u kucanju ili zbog problema na stranici. Naravno, poželjno je da imate što manji broj 404 stranica, ali i da one koje imate dizajnirate tako da na jedinstven način oslikavaju Vaš brend i korisnika brzo odvedu na drugu relevantnu lokaciju. 

Ostali kodovi koje je potrebno istražiti su: 302 Temporary Redirect; 403 Forbidden; 405 Method Not Allowed; 500 Internal Server Error; 502 Bad Gateway; 503 Service Unavailable; 504 Gateway Timeout.   


Zaključak 

Web stranica je online središte Vašeg brenda – mjesto gdje pokazujete identitet svog poslovanja svijetu i svojim potencijalnim kupcima. Stoga je od ključne važnosti da je redovno održavate i ažurirate, te da je tehnički optimizujete. U ovom blogu smo naveli najbitnije stvari koje treba znati da biste polako započeli sa tehničkom SEO optimizacijom. 


Ukoliko želite saznati više detalja o tehničkoj (ili bilo kojoj drugoj) SEO optimizaciji, slobodno nam se javite! Agencija za digitalni marketing GRM Digital posjeduje vještine poboljšavanja ranga u rezultatima pretrage i pomogla je brendovima iz raznih sektora da učvrste svoje online prisustvo.